Struktura organizacyjna szkoły

Zaloguj

Struktura organizacyjna szkoły

Środa , 12 grudnia  2007 

       Zespół szkół ma w swej strukturze organizacyjnej mieszany oddział przedszkolny, cztery zespoły łączone /klasy I-III, klasy IV-VI/ szkoły podstawowej oraz zespół klas /I-III/ gimnazjum. Zespoły klas I-III, IV-VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum utworzone są na oddziałach dziecięcych (oddział wewnętrzny, chirurgii dziecięcej i zakaźny).

Natomiast zespoły zbiorcze klas I -VI szkoły podstawowej i I-III gimnazjum skupiają
uczniów – pacjentów z oddziałów specjalistycznych, gdzie przebywają nie tylko dzieci (laryngologiczny, okulistyczny, ortopedyczny, dermatologiczny i rehabilitacyjny). 

 

Oprócz struktury organizacyjnej szkołę wyróżnia również to, iż jej zmieniający się ciągle uczniowie – pacjenci  to dzieci z różnych szkół Tarnowa i okolic. Każdy z nich przychodzi z określonym zasobem wiedzy, ale i z licznymi brakami spowodowanymi chorobą.

Zajęcia, które odbywają się bez dzwonków mają charakter terapeutyczny, wspierają leczenie, przyczyniając się do tego by przeżycia związane z pobytem w szpitalu nie były traumatyczne. Czas i forma nauczania uzależnione są od stanu zdrowia dziecka i wskazań lekarskich, jednostki chorobowej, a w związku z tym poziomu wydolności wysiłkowej, jak również od stopnia realizacji programu nauczania w szkole macierzystej, który jest kontynuowany. Organizacja codziennej pracy szkoły szpitalnej uwarunkowana jest liczbą uczniów – pacjentów leżących, czy też chodzących, oraz tzw. ozdrowieńców.

Mając to na uwadze prowadzi się pracę pedagogiczną indywidualnie przy łóżku chorego, bądź grupowo w salach i pokojach dziennego pobytu lub świetlicach poszczególnych oddziałów. Liczba uczniów zespołu nie jest stała, a średni pobyt dziecka w szpitalu różni się
w zależności od oddziału, na który zostaje przyjęte.